Warsaw, Poland & Brussels, Belgium
+48 601 355 328
rado@radoslawpiontek.com

Szkolenia

'It's The Climb.'

Najnowsze szkolenie w dziale Dicere – Mówić pt: „Jak mówić do grupy czyli jak pokonać strach w wystąpieniach publicznych!”

pomoże, między innymi, w opanowaniu strachu w tzw. wystąpieniach publicznych. Jak nie bać się mówić do grupy? Jak się przygotować do rozmowy czy prezentacji? Jak być dobrze usłyszanym i właściwie zrozumianym? Jak rozmawiać z kimś „ważniejszym”? Czego nie robić mówiąc?

 

Pozostałe kursy i warsztaty obejmują:

W dziale Target – Cel –

Jak definiować najważniejsze priorytety i cele? Jak do nich codziennie dążyć i osiągać?

W dziale Valores – Wartości –

Jak określić i wybrać własne najważniejsze wartości? Jak je codziennie stosować?

W dziale Audite – Słuchać –

Jak aktywnie słuchać? Jak mówić aby być prawidłowo zrozumianym? Jak prawidłowo zrozumieć to co słyszymy i to czego nie słyszymy?

W dziale Primas – Lider –

Jak rozwijać w sobie cechy efektywnego lidera? Jak dobrze zarządzać sobą w czasie?

W dziale Motivae – Motywować –

Co motywuje ludzi? Jak motywować? Czego unikać?