PL | Mentor

Mentor

Mentoring, doradztwo – partnerska relacja między mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.

Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie obawiał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji.

Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia.

Mentor to:

autorytet, gigant i golem, mistrz, nauczyciel, opiekun, opiekun naukowy, pedagog, profesor, przewodnik, duchowy przewodnik, wychowawca, wzór, wzorzec osobowy, kaznodzieja, komentator, krytyk, krytykant, moralista, moralizator, naprawiacz świata, opiniodawca, recenzent, rezoner, bakałarz, belfer, dydaktyk, edukator, instruktor, nauczyciel, pan, pedagog, preceptor, profesor, psor, wykładowca, tutor, promotor, protektor, trener, opiekun, tutor, obrońca, doradca, guru, mistrz, nauczyciel, ojciec duchowy, przewodnik, przywódca, bakałarz, belfer, dydaktyk, nauczyciel, pan, pedagog, wychowawca, biegły, doradca, konsultant, opiniodawca, rzeczoznawca, znawca, ekspert, …

1 thought on “PL | Mentor”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *