Warsaw, Poland & Brussels, Belgium
+48 601 355 328, +32 499 100 644
rado@radoslawpiontek.com

Polityka ochrony prywatności

'It's The Climb.'

Polityka ochrony prywatności

 

W trosce o zachowanie prawa do prywatności klientów i współpracowników RAD oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Górska 4a/39, 00-740 Warszawa, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez klientów, współpracowników i użytkowników stron internetowych (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

 

Informacje ogólne 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Pani/Pana danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie Pani/Panu kontroli nad przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających efektywnie wykonać przysługujące Pani/Panu prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. W razie, gdyby miała Pani/ miał Pan  dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Pani/Pana danych osobowych, proszę nie wahać się do nas napisać na adres e-mail: rado@radoslawpiontek.com.

 

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę ochrony prywatności

Korzystanie z usług RAD oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki ochrony prywatności. Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie przesyłać informacji osobistych.

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAD oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Górska 4a/39, 00-740 Warszawa.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – rado@radoslawpiontek.com.

 

Jak przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane są przetwarzane w celu:

 • Dostarczania usług przez RAD na podstawie zgody właściciela danych, również drogą elektroniczną.
 • Kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • Kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi usług RAD, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon.
 • Obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych bezpośrednio pracownikom RAD oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem usług.
 • Windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb RAD – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę, także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez RAD usługami, w tym newsletterów, na podany przez Panią/Pana adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Panią/Pana danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem,
 • W celu archiwizacji potwierdzenia wykonania przez RAD jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko RAD– podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes RAD jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów RAD od jego zleceniodawców.

Przetwarzamy przekazane przez Panią/Pana dane osobowe wyłącznie do celów, do w jakich zostały zebrane i nie będziemy przetwarzać w innych celach, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to odrębną, świadomą zgodę.

Przetwarzamy Pani/Pana dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Pani/Panu o konieczności/możliwości aktualizacji danych wysyłając wiadomość na podany przez Panią/Pana adres e-mail.

 

Komu będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe? 

Dane mogą być udostępniane tylko osobom zaangażowanym w realizację usług RAD. Pani/Pana dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, zawartymi z RAD oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów RAD, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

 

Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że poprzez zlokalizowanie używanych przez RAD płatnych serwerów z bazami danych:

lub poprzez używanie oprogramowania Google Analytics. Serwis radoslawpiontek.com korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Usługa ta korzysta z plików cookies zapisanych w Pani/Pana komputerze, a dane te są przesyłane i zapisywane na serwerach firmy Google. Umożliwia to prowadzenie statystyk serwisu oraz analizę zachowania użytkowników.  Informujemy, że firmie Google nie są przekazywane Pani/Pana dane osobowe, a jedynie pliki cookies z informacjami dotyczącymi korzystania z serwisu. Nie jest możliwe powiązanie sposobu zachowania użytkownika w serwisie z jego danymi osobowymi.

Pani/Pana dane NIE będą przekazane żadnej organizacji międzynarodowej.

 

Profilowanie

RAD NIE stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania uzyskanych danych, do realizacji swoich usług.

 

Informacje o korzystaniu przez serwis z plików „cookies” 

Pliki cookies (często tłumaczone na język polski jako „ciasteczka”) to pliki tekstowe przechowywane w Pani/Pana komputerach oraz programach wykorzystywanych do poruszania się po Internecie (np. przeglądarki internetowe). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta dany użytkownik, oraz informacje związane z korzystaniem ze stron internetowych. Plik cookie zawiera najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator numeryczny.

Serwis RADumieszcza w Państwa komputerach pliki cookie, a następnie wykorzystuje je przy kolejnych odwiedzinach serwisu.

Pliki cookies są używane przez serwis radoslawpiontek.com w celu:

– dostosowania zawartości oraz funkcjonalności oferowanych w serwisie do indywidualnych preferencji użytkownika ;
– prowadzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników w serwisie, co pozwala optymalizować jego zawartość i funkcjonalności;
– utrzymania tzw. sesji użytkownika po jego zalogowaniu, dzięki czemu nie jest koniecznie ponowne logowanie po przejściu na podstrony lub ponownych odwiedzinach serwisu.

Standardowo programy służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies w komputerze.

W każdej chwili może Pani/Pan zmienić sposób korzystania z tych plików, np. wyłączyć automatyczną obsługę cookies. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, z której Pani/Pan który.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? 

Dane będą przechowywane przez okres do 10 lat. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usług.
 • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 • Statystycznych i archiwizacyjnych.

Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

 

Jak zabezpieczamy Pani/Pana dane? 

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych, również na komputerach używanych przez pracowników RAD.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu szereg praw w związku z przekazaniem nam Pani/Pana danych osobowych, takich jak:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Pani/Pana dane prosimy o skontaktowanie się z nami, np. przesyłając wiadomość na adres e-mail: rado@radoslawpiontek.com.
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze ma Pani/Pan dostęp do przekazanych nam danych osobowych i możliwość ich aktualizowania.
 3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pan wyrazi chęć, abyśmy przestali przetwarzać przekazane nam dane, prosimy o przekazanie takiej prośby.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych.
 5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Pani/Pana danych.
 6. Prawo do przeniesienia danych (w szczególności historii transakcji), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody.

 

W jakim czasie będą realizowane Pani/Pana prawa? 

Staramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Panią/Pana żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane zapytania dotyczące Pani/Pana danych. W każdym wypadku odpowiedzi udzielimy nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Pani/Pana żądania. Jeżeli ze względu na okoliczności od nas niezależne nie będziemy w stanie dotrzymać ww. terminu, poinformujemy Panią/Pana o tym i wyjaśnimy przyczyny opóźnienia. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Pani/Pan zgłasza określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

Kontakt oraz prawo wniesienia skargi

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania Pani/Pana danych przez RAD należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:  rado@radoslawpiontek.com, lub pisemnie na adres: RAD, ul. Górska 4a/39, 00-740 Warszawa.

W przypadkach, w których nie będzie Pani/Pan usatysfakcjonowana/y odpowiedzią udzieloną przez RAD lub podjętymi działaniami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Uaktualnienia polityki ochrony prywatności

Niniejsza wersja polityki prywatności RAD obowiązuje od 25.05.2018.

Wszelkie uaktualnienia będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.