Warsaw, Poland & Brussels, Belgium
+48 601 355 328
rado@radoslawpiontek.com

Konsultant

'It's The Climb.'

Konsultant | Consultant

Oferuję następujące produkty i usługi:

> Strategia, misja i wizja

> Planowanie życia na nowo

> Komunikacja między ludźmi

> Zarządzanie projektem

> Zarządzanie i rozwój zespołu i jego talentów

> Pomoc techniczna: badania, dotacje, ewaluacje, polityki rozwojowe    |

I offer the following products and services:

> Strategy, vision and mission

> Planning of Your New Life

> Interpersonal Communication

> Project Management

> Team and Talent Management and Development

> Technical Assistance: evaluations, grants, research, development policies