Górska 4a 39, 00-740, Warszawa, Poland
+48 601 355 328
rado@radoslawpiontek.com

Dzień: 13 listopada 2016

Adding Value & Creating Wealth

EN | One and THE MOST IMPORTANT rule for success in life and at work!

Relationships are among the most important elements to live a healthy and happy life, including success at work. And  L I S T E N I N G  is THE MOST IMPORTANT element to have open, honest, trustworthy, friendly, etc., relationships. Why? Try selling a product without listening to the needs of the buyers. Try…
Przeczytaj więcej

UMIEĆ SŁUCHAĆ – to najważniejsza zasada sukcesu w życiu i w pracy!

Relacje są jednym z najważniejszych elementów zdrowego i szczęśliwego życia, w tym sukcesów w pracy, szczególnie wśród liderów [o menadżerach nie wspominając]. A SŁUCHANIE jest najważniejszym elementem, do osiągnięcia otwartych, rzetelnych, godnych zaufania relacji. Dlaczego? Spróbuj sprzedaży produktu bez wysłuchania potrzeb nabywców… Spróbuj przekonać swojego partnera, aby iść do teatru bez wysłuchania czy ona/on chce…
Przeczytaj więcej